11 april 2011
hisse
Door
hisse

Aan de slag met de Circulaire Bouwlawaai 2010

De Circulaire bouwlawaai 2010 is bijna een half jaar geleden gepubliceerd. De circulaire biedt gemeenten een kader om bouwlawaai te reguleren en op die wijze overlast zoveel mogelijk te voorkomen. In vergelijking met de vervallen Circulaire bouwlawaai uit 1991 staat de nieuwe circulaire hogere geluidsbelastingen toe, maar koppelt dit aan een maximum aantal dagen. De circulaire gaat daarbij uit van het zoveel mogelijk toepassen van stille technieken of gebruik van stil materieel. Ook wijst de circulaire op het belang van een zorgvuldige communicatie met de omgeving.

Niet iedere gemeente zal de Circulaire bouwlawaai 2010 direct in de praktijk toe kunnen passen. Als een gemeente al een beleidsdocument had opgesteld over het omgaan met bouwlawaai op basis van de Circulaire bouwlawaai 1991, zal deze moeten worden aangepast. De circulaire uit 1991 is immers vervallen. In het geval een gemeente nog geen beleidsdocument had over het omgaan met bouwlawaai, is het raadzaam om de toepassing van de Circulaire bouwlawaai 2010 in een beleidsdocument vast te leggen. Eventuele aanvullingen of afwijkingen van de circulaire kunnen daarin worden opgenomen en onderbouwd. Een circulaire is immers een advies aan een gemeente en geeft ruimte voor eigen invulling. Ook is het mogelijk dat een gemeente het nieuwe kader van de Circulaire bouwlawaai 2010 opneemt in de APV.

Als een gemeente concreet aan de slag wil met de noodzakelijke aanpassingen van beleidsdocumenten of de APV, kan De Vries Juristen hierbij ondersteuning bieden. Dat kan in verschillende vormen: van advisering bij beleidsontwikkeling tot het opstellen van concepten voor beleidsdocumenten of APV-artikelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. L.P. de Wit, l.de.wit@devriesjuristen.nl.

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer