28 maart 2011
hisse
Door
hisse

Aanpak leegstand

Eén op de zeven kantoren staat leeg. Dat is circa 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Er is niet alleen leegstand op bedrijventerreinen, ook in de winkelsector. Gronduitgifte voor kantoren komt hierdoor in een ander daglicht te staan. Maatschappelijk gezien is deze massale leegstand zeer ongewenst: het is niet goed voor de uitstraling van het gebied en het kan een onveilig gevoel creëren. Het is zaak dat gemeenten een duidelijk beeld hebben van de vraag hoe deze problematiek in hun gemeente in elkaar steekt en waar behoefte aan is. Zij zullen vervolgens met eigenaren van kantoren of winkels de handen in een moeten slaan voor een aanpak op maat.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert op woensdagochtend 30 maart 2011 aanstaande, in het Centraal Museum in Utrecht een symposium over leegstand. De handreiking ‘Leegstand te lijf’ wordt gepresenteerd, met daarin het nieuwe model leegstandverordening.

De model leegstandverordening van de VNG (waar De Vries Juristen mede-auteur van is) is voortgekomen uit de wet Kraken en Leegstand. Dit is de wet die eerder al veel stof deed opwaaien, omdat hierin het kraken als zondanig strafbaar wordt gesteld. Hopelijk komt er nu meer aandacht voor het andere onderdeel van deze wet, namelijk de bestrijding van leegstand in kantoren. In ieder geval wordt de inzet van meer en verdergaande middelen mogelijk gemaakt.

Let wel: Het gepresenteerde model leegstandsverordening is slechts een ultimum remedium, een middel dat pas kan worden ingezet als ieder ander beleid te kort schiet.

Beleid maken op het onderwerp herbestemmen is best lastig. De planologische instrumenten waarmee herbestemming kan worden bevorderd, strekt zich uit over onder andere de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de Bouwverordening en de Crisis en Herstelwet. Dan hebben we het vervolgens nog niet over de onderwerpen bedrijventerreinen en geluid, luchtkwaliteitseisen en het Besluit Externe veiligheid inrichtingen en over eigendomskwesties zoals geregeld in het privaatrecht. Belangrijk dus om ook op dit punt juridisch goed beslagen ten ijs te komen. Wij zullen als De Vries Juristen de komende tijd enkele concrete vraagstukken hieruit voor u belichten.

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:

Reageer