11 september 2013
hisse
Door
hisse

Activiteitenbesluit APV.

Hebt u al gehoord van het Activiteitenbesluit APV?

In het Activiteitenbesluiten APV komen algemene uitvoeringsregels te staan die zijn vastgesteld door de burgemeester of door burgemeester en wethouders. Dat hangt af van welk orgaan bevoegd is om de regels vast te stellen. Die uitvoeringsregels hebben betrekking op activiteiten die de gemeenteraad in de APV heeft opgenomen en die vaak een verbod inhouden om iets te doen zonder vergunning of ontheffing.

Denk bijvoorbeeld aan een evenement of festiviteit, denk aan het exploiteren van een inrichting waaraan eisen worden gesteld, denk aan venten en aan collectes.

In de praktijk blijkt dat in een vergunning of ontheffing dezelfde standaardvoorschriften worden opgenomen. Iedereen die iets organiseert weet feitelijk van te voren al waaraan hij zich moet gaan houden. Die voorschriften houden verband met de openbare orde en veiligheid, met het behoud van het stadschoon, de volksgezondheid enz.

Het aanvragen van een vergunning of ontheffing kost wel veel tijd en er worden leges in rekening gebracht.

Dat kan anders. Leg al die algemene regels op een juridisch juiste manier vast in een Activiteitenbesluit APV. Het voordeel is daarbij ook dat een wijziging van die algemene regels door bijvoorbeeld veranderende inzichten snel en efficiënt kan plaatsvinden: de wijziging hoeft niet de procedure van een raadsbesluit te volgen. Het is wel van belang dat de burgemeester weet wanneer er een activiteit plaatsvindt. Dan kan hij de brandweer en de politie zo nodig waarschuwen, zodat ook zij er weet van hebben. Bij een evenement bijvoorbeeld worden vaak verkeersmaatregelen getroffen. Het is wel handig als de politie en de bevolking dat weten.

Dat kan door een melding te doen in plaats van een vergunningaanvraag, mits de organisatoren zich houden aan die vaste standaardvoorschriften.

In een APV van een gemeente  heb ik in 42 artikelen de mogelijkheid opgenomen van algemene regels die in een Activiteitenbesluit APV worden neergelegd. Dat is veel en heeft alles bij elkaar een grote jaarlijks terugkerende besparing tot gevolg.

Belangstelling? Informeer eens vrijblijvend naar de mogelijkheden of organiseer een incompany workshop. Ik wil graag meer vertellen over deze mogelijkheid die tevens een vorm van bezuiniging is.

Hisse de Vries

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer