Aanbestedingsrecht

Welke overheid krijgt er niet met aanbesteding te maken? Deze complexe regelgeving bezorgt veel overheden hoofdbrekens. De aanbestedingsregels zijn van toepassing op de uitvoering van overheidsprojecten, zoals de bouw van een nieuw gemeentehuis, de aanleg van een weg of het ophalen van afval. U als overheid bent verplicht om meerdere ondernemingen in de gelegenheid te stellen om een aanbieding in te dienen ten behoeve van de uitvoering van het project. De aanbestedingsregels worden gewijzigd. De nieuwe wet treedt waarschijnlijk op 1 april 2013 in werking. Wilt u graag weten wat de verschillende mogelijkheden voor aanbesteden zijn? Wij zoeken dit graag samen met u uit.

Regelgeving
De aanbestedingsregels zijn zeer complex en voor de beoordeling of een overheidsproject onder de Europese richtlijnen valt, moeten de bepalingen van de richtlijnen kritisch worden bekeken. Daarnaast vormt Europese en nationale jurisprudentie een belangrijke rechtsbron. Door een ruime interpretatie is de reikwijdte van de aanbestedingsrichtlijnen in de loop der jaren steeds groter geworden. Daarnaast is de regelgeving nog volop in ontwikkeling en onbekendheid met de regels kan leiden tot veel juridische problemen.

Hoe kunnen wij u helpen?
Indien u zich afvraagt of u een opdracht moet aanbesteden, welke drempelbedragen gelden en welke eisen u mag stellen aan de inschrijvers, dan adviseren wij u graag.

Informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoonnummer 0343 – 594266, of mailen naar info@hissedevries.nl