Algemeen bestuursrecht

Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Die besluiten gaan over onderwerpen variƫrend van vergunningen, subsidies en uitkeringen tot luchtkwaliteit, waterlozing of vervuilde grond. De belangrijkste procedureregels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb bevat de algemene regels voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burger, bedrijven en organisaties. Naast de Awb zijn er vele bijzondere wetten.

Hisse de Vries richt zich op de wijze van totstandkoming van bestuurlijke besluitvorming, de rol van zowel de overheid als de burger in dit proces en adviseert of procedeert bij geschillen die zijn ontstaan naar aanleiding van een genomen besluit. Zijn grote kracht ligt in het overeenstemming bereiken zonder tussenkomst an de rechter.