Wabo en de omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning en de Wabo worden tegenwoordig in één adem genoemd. Bij één loket kan alles tegelijkertijd worden aangevraagd. Dit betekent een ingrijpende aanpassing van de werkwijze bij bestuursorganen en op het eerste oog eenvoud voor bedrijven en particulieren. Het is nog wel even wennen en zoeken naar de juiste insteek. De Vries Juristen biedt u ondersteuning bij het ontdekken van deze nieuwe regelgeving.

Wabo
Eén omgevingsvergunning kan meerdere activiteiten bevatten. Voorbeeld:
“Voor het bouwen van een woning moet de oude schuur, die er staat, worden gesloopt en de boom midden op het perceel worden gekapt. Voor deze activiteiten, alsmede voor het daadwerkelijk bouwen van de woning, kan één omgevingsvergunning worden aangevraagd”.

Een bestuursorgaan kan met de komst van de Wabo worden geconfronteerd met het beoordelen van activiteiten, die voorheen niet onder haar bevoegdheid viel, en daarnaast zijn er verscheidene wijzigingen in de procedure aangebracht.

Als ondernemer vraagt u zich waarschijnlijk af of het slim is om alle activiteiten in één keer in één omgevingsvergunning aan te vragen of om verschillende deelvergunningen aan te vragen. Slim vergunningenmanagement is met de komst van de Wabo belangrijker geworden.

Hoe kunnen wij u helpen?
De Vries Juristen beschikt over een ruime mate van specialistische kennis en (advies)ervaring op het gebied van het omgevingsrecht en is bekend met de eisen, die in het kader van deze wet zijn gesteld, alsmede de relatie hiervan met de oude wetgeving. Onze adviseurs zijn goed in staat om u te adviseren over complexe vergunningaanvragen, zowel aan de kant van de overheid als aan de kant van particulieren.

Informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, dan kunt u bellen naar De Vries Juristen, telefoonnummer 0348 – 712 455, of mailen info@devriesjuristen.nl