Privacyrecht

Door het snel veranderende privacyrecht lopen overheden een groter risico op het onjuist uitvoeren van de regelgeving. Dit kan uiteindelijk leiden tot (hoge) boetes. De Vries Juristen kan ervoor zorgen dat u goed op de hoogte blijft van het privacyrecht.

De discussies over de reikwijdte van de bescherming van onze persoonsgegevens door overheids-organisaties lijkt gelijke tred te houden met de toename van regelgeving op het gebied van privacy-bescherming. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat overheidsorganisaties in toenemende mate een beroep doen op externe expertise op het gebied van de toepassing van het privacyrecht. Overheidsorganisaties willen de zekerheid hebben, dat zij (nog steeds) voldoen aan de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens en willen niet worden geconfronteerd met ontevreden burgers of lastige vragen en zelfs boetes van het College bescherming persoonsgegevens.

Hoe kunnen wij u helpen?
De adviseurs van De Vries Juristen adviseren (semi-)overheden over de eisen, die wet- en regelgeving stellen aan de verwerking van persoonsgegevens. Voorts actualiseren zij privacyreglementen en geven workshops over de toepassing van privacyregels.

Informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, dan kunt u bellen naar De Vries Juristen, telefoonnummer 0348 – 712 455, of mailen naar info@devriesjuristen.nl