19 februari 2011
hisse
Door
hisse

Hisse de Vries

studeerde Nederlands recht (staats- en bestuursrecht) aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij heeft een lange juridische loopbaan bij één gemeente, twee departementen en drie provincies achter de rug, voordat hij in 2002 bij de Meurs Groep werd aangesteld om een juridisch adviesbureau op te bouwen. In 2007 heeft hij het bedrijf overgenomen. Tengevolge van de lange crisis heeft hij zijn bedrijf in 2012 moeten sluiten. Vanaf 2013 is Hisse de nieuwe uitdaging aangegaan om met zijn jarenlange brede ervaring  overheden, bedrijven en particulieren weer op maat te bedienen met zijn deskundigheid. De uitdaging zit er bij hem ook in om zonder procedures met elkaar het einddoel te bereiken.  Bij hem zit de uitdaging daar waar wet- en regelgeving geen oplossing bieden voor het probleem. Ook complexe zaken met raakvlakken aan veel beleidsvelden behoren tot zijn competentie. Vanaf 2004 treedt Hisse ook op als  mediator.

Publicaties
[Download niet gevonden]
[Download niet gevonden]
[Download niet gevonden]
[Download niet gevonden]
[Download niet gevonden]
[Download niet gevonden]

RUBRIEK:
TREFWOORDEN: