7 november 2014
hisse
Door
hisse

Besluit huisvesting niet van toepassing bij intern salderen? Of ligt het anders

Besluit huisvesting  niet van toepassing bij intern salderen? Het ligt wat ingewikkelder!

Op 5 november 2014, nr. 201309729 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan bij toepassing van het Besluit huisvesting op een aanvraag voor een artikel 19d Nbw 1998 vergunning waarbij sprake is van intern salderen.

Het betrof een uitbreiding van een bestaande inrichting met een nieuwe stal en behoud van de bestaande stallen. Bij de vergunningaanvraag is een beroep gedaan op de wettelijke mogelijkheid van intern salderen. Dat betekent dat een overschrijding van de normen van ammoniakemissie in de bestaande stallen van dezelfde inrichting kan worden gesaldeerd met “de vrije ruimte” die ontstaat doordat de nieuwe stal is uitgerust met emissiearme technieken. Per saldo komt er een gemiddelde ammoniakemissie uit. Deze vorm van  intern salderen vindt zijn grondslag in het Besluit huisvesting aldus de Afdeling en moet niet worden verward met de interne saldering als bedoeld in de Nbw 1998.

Deze uitspraak is van groot belang voor veehouders die hun bedrijf, resp. hun veestapel willen uitbreiden. Maar ik verwacht dat deze uitspraak ook weer nieuwe vragen oproept omdat het ziet op een specifieke situatie.

 

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer