Drank- en horecawet

Met ingang van 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet ingrijpend gewijzigd.

Je kunt zeggen dat de wet nu mogelijkheden biedt om alle zaken waar alcoholische dranken bij betrokken zijn – met uitzondering van gebruik in privéruimten – kunnen worden geregeld door de gemeenten.

De burgemeester heeft nagenoeg alle uitvoerende bevoegdheden gekregen. De raad heeft de beleidsvaststellende en verordende bevoegdheid.

De gewijzigde wet is in die zin redelijk uniek dat iedere gemeente voor haar situaties maatwerk kan regelen.

Dat maakt het ook lastiger.

Denk maar eens aan alle beleidsvelden die in een horecabeleid kunnen samenkomen:

–       Alcoholmatigingsbeleid

–       Horecabeleid

–       Terrasbeleid

–       Verenigings- of paracommercieel beleid

–       Beleid ten aanzien van agrarische bedrijvigheid

–       Gezondheids- en welzijnsbeleid

–       Evenementenbeleid

–       En niet te vergeten het handhandhavingsbeleid.

Wanneer gaan activiteiten met medische, sociale, culturele of educatieve doeleinden over in reguliere horeca-activiteiten?

Hoe moeten de activiteiten in een dorpshuis worden gekwalificeerd indien in dat dorp geen café bestaat? Wanneer is sprake van oneigenlijk concurrentie?

Speelt in uw gemeente de problematiek van de zgn. zuipketen en is er overigens sprake van overmatig drankgebruik door jeugdigen? Dan treedt het gezondheidsbeleid op de voorgrond.

Niet alleen de verstrekker van alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 16 jaar is strafbaar, maar ook de jongere zelf die deze alcohol aanneemt of nuttigt op openbare plaatsen.

Hoe gaat de gemeente handhaven?

Het zal duidelijk zijn: de wet geeft de gemeente vele handvatten om de problematiek in haar gemeente te reguleren. Maar hoe pak je dit aan en wat regel je in een verordening. Valt de keuze op een afzonderlijke verordening of is het wenselijk om de APV aan te passen?

En zijn de regels straks nog te handhaven?

Hisse de Vries Bestuursrecht B.V. en VinX digitaal & integraal inspecteren verzorgen incompany presentaties voor gemeenten om u in het nieuwe doolhof wegwijs te maken.

De presentaties zijn zeer laagdrempelig en na een korte algemene inleiding gaat Hisse de Vries verder over op een thematische behandeling.

Is de interesse gewekt?

Neem vrijblijvend contact op met Hisse de Vries (06-24352136) of Roderik Bourdrez ( 06-24374791). Mailen kan natuurlijk ook: info@hissedevries.nl of r.bourdrez@vinx.nu