Wet op de kansspelen

Gemeenten hebben een grote vrijheid in het opstellen van een kansspelbeleid. Er bestaat een spanning tussen het voldoen aan de behoefte van het kunnen deelnemen aan kansspelen en de maatschappelijke en persoonlijke problemen, die erdoor kunnen ontstaan.

Brengt een speelautomaat de openbare orde in gevaar? Hoe wordt gokverslaving tegen gegaan? Mag er alcohol worden geschonken? Hoe vindt de ruimtelijke inpassing plaats? Deze en vele andere vragen komen op de gemeente af als een vergunning op grond van de Wet op de kansspelen wordt ingediend.

Hoe kunnen wij u helpen?
Wenst u als gemeente versterking bij de afhandeling van vergunningaanvragen? Of wilt u weten of een horecagelegenheid moet worden aangemerkt als een hoogdrempelige, laagdrempelige of samengestelde inrichting? Hisse de Vries adviseert gemeenten bij hun taken op het gebied van Wet op de kansspelen.

Daarnaast kunt u als horecaondernemer of exploitant van speelautomaten ook bij ons terecht voor juridische ondersteuning. Heeft u als ondernemer bijvoorbeeld te maken met de weigering van een vergunning en wilt u in bezwaar of beroep? Hisse de Vries kan u juridische bijstand verlenen.

Informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoon¬nummer 0343 – 594266, of mailen naar info@hissedevries.nl