Wet op de lijkbezorging

De Wet op de lijkbezorging stelt procedurele normen vanaf het moment van overlijden tot en met de begrafenis of crematie. Tevens bevat deze wet voorschriften voor begraafplaatsen en crematoria en de wijze, waarop moet worden omgegaan met graven en urnen. De bepalingen in de wet zijn er op gericht om te waarborgen, dat op een zorgvuldige wijze wordt omgegaan met overledenen.

Wet op de lijkbezorging
Naast de algemene bepalingen bevat de wet ook specifieke bepalingen. De wet regelt bijvoorbeeld de situatie, dat de nabestaanden van de overleden persoon zich afwezig willen houden of niet over voldoende financiële middelen beschikken om de lijkbezorging af te handelen. In dergelijke gevallen kan het voorkomen dat de burgemeester van de gemeente, waarin de overledene is komen te overlijden, de kosten en de zorg voor de lijkbezorging op zich dient te nemen.

Verzelfstandigen begraafplaatsen
In veel collegeprogramma’s stellen gemeenten zich ten doel te werken aan een slagvaardige organisatie, waarin de dienstverlening aan burgers en bedrijven centraal staat. In dit verband inventariseren veel gemeenten de omvang van hun takenpakket. Tot één van de wettelijk vastgelegde taken van de gemeente behoort de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaats, al dan niet in gezamenlijkheid met andere gemeenten. De exploitatie van begraafplaatsen zou wel in handen kunnen worden gelegd van een derde.

Informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, dan kunt u bellen naar Hisse de Vries, telefoon¬nummer 0343 – 594266, of mailen naar info@hissedevries.nl