16 mei 2021
Door
hisse

In company cursus omzetten gemeentelijke verordeningen naar het omgevingsplan

RUBRIEK: Geen categorie
TREFWOORDEN:
14 november 2020
Door
hisse

Is een persbericht altijd Wob gevoelig?

Persberichten als actieve informatieverstrekking: is een persbericht altijd Wob gevoelig? Inleiding Een veel gehoorde klacht is dat de overheid transparanter moet werken. Dat heeft dan twee effecten: de overheid is een bestuurlijk orgaan dat publiekelijk verantwoording verschuldigd is over de uitoefening van haar taken en de samenleving weet waar zij aan toe is, welke handelwijze […]

RUBRIEK: Geen categorie
5 maart 2020
Door
hisse

Zorgplicht in de Omgevingswet.

Inleiding In de Omgevingswet (Ow) neemt de (algemene) zorgplicht een belangrijke plaats in. Om de reikwijdte van de zorgplicht goed te onderkennen is kennis van het gestelde in de Memorie van Toelichting onmisbaar. In zijn algemeenheid wordt in de MvT Ow gesteld dat met de zorgplicht wordt voortgebouwd op de zorgplicht in de huidige wetgeving […]

RUBRIEK: Geen categorie
TREFWOORDEN:
4 februari 2020
Door
hisse

Van implementatie gemeentelijke verordeningen naar een omgevingsplan.

Inleiding Sinds kort heb ik als projecteider ‘Implementatie gemeentelijke verordeningen’ bij een grote gemeente de opdracht aangenomen om (nagenoeg) alle gemeentelijke bepalingen in gemeentelijke verordeningen die zowel in autonomie als in medebewind zijn vastgesteld en die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, te implementeren in het gemeentelijke omgevingsplan op grond van de Omgevingswet. Het is […]

RUBRIEK: Geen categorie
TREFWOORDEN:
5 december 2019
Door
hisse

Stikstofuitstoot: waar zitten de problemen nu echt?

                               Stikstofuitstoot: waar zitten de problemen nu echt? Aanleiding  Op 25 september 2019 heeft de Commissie Remkes (hierna: het Adviescollege) haar eerste rapport ‘Niet alles kan’ aan de regering aangeboden. In dit rapport doet het Adviescollege aanbevelingen voor de korte termijn om de stikstofuitstoot in Nederland (uiteindelijk) drastisch te verminderen. Het Adviescollege verwacht met deze […]

RUBRIEK: Geen categorie
TREFWOORDEN:
22 mei 2016
Door
hisse

Meldingen conclusies Widdershoven .

Meldingen conclusies Widdershoven[1]. Staatsraad advocaat-generaal Widdershoven heeft op verzoek van de Afdeling bestuursrechtadvies uitgebracht met als doel eenduidigheid te creëren in de juridische status van meldingen[2]. Aanleiding waren twee beroepen tegen acceptatie van meldingen door B&W’s van twee gemeenten voor het maken van een uitweg. Was de aanleiding de meldingenstelsels in APV’s voor de aanleg […]

RUBRIEK: Geen categorie
TREFWOORDEN: