16 mei 2021
Door
hisse

In company cursus Omzetten gemeentelijke verordeningen naar het omgevingsplan

RUBRIEK: Bestuursrecht
13 mei 2016
Door
hisse

Bewijslast permanente bewoning recreatiewoning.

Het kan nog wel eens lastig zijn om te bewijzen dat een recreatiewoning permanent wordt bewoond. Dat ervoer ook de gemeente Groesbeek toen zij iemand aanschreven om binnen drie maanden de ‘permanente bewoning’ van zijn recreatiewoning te staken. Er was een dwangsom opgelegd van € 25.000 ineens. De beste man was het hier niet mee […]

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:
10 februari 2016
Door
hisse

Paardenvijgen en hondenpoep: Opruimen, maar hoe regel je dat?!!

Onlangs kreeg ik een krantenbericht onder ogen waarin werd geklaagd over veel paardenvijgen op de openbare weg en met name op fietspaden in een nader genoemde gemeente. Een foto illustreerde het dramatisch verhaal. In veel gemeenten wordt regelmatig geklaagd over hondenpoep en paardenvijgen op en langs de openbare weg. Ongelukken zijn nog uitgebleven, maar kunnen […]

RUBRIEK: Algemeen
TREFWOORDEN:
5 februari 2016
Door
hisse

Weigering ontheffing ligplaats vernietigd. Gemeente hou je aan de spelregels

Koper van een woonboot vraagt op grond van de APV ontheffing aan voor de bestaande ligplaats van deze woonboot. Deze ontheffing wordt geweigerd. Als weigeringsgrond  geeft de gemeente aan dat de verkoper geen ontheffing heeft om ligplaats met de woonboot op deze locatie in te nemen. De verkoper had de woonboot gekocht van zijn vader […]

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:
30 januari 2016
Door
hisse

cursus-wob-en-milieu-informatie

Er wordt veelvuldig informatie opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het blijkt dat de overheid terughoudend is om die informatie volledig te verschaffen. De overheid beroept zich dan op de absolute en relatieve weigeringsgronden in deze wet. Dit leidt vaak tot procedures. Uit de vele jurisprudentie blijkt dat de overheid veelal […]

RUBRIEK: Algemeen
TREFWOORDEN:
25 december 2015
Door
hisse

De melding en haar rechtsgevolg.

Er bestaat nog steeds ongewisheid over de rechtsgevolgen van een reactie van het bevoegd gezag op een melding. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft hier dan ook jarenlang voeding aan gegeven. Volgens mij is die duidelijkheid er nu wel, maar het bevoegd gezag is hier nog lang niet altijd in de uitvoering […]

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:
26 november 2015
Door
hisse

Wat te doen met een vuilniszak als verzamelcontainer defect is?

Wat te doen met een vuilniszak als verzamelcontainer defect is? Je zet hem ernaast! Toegestaan? Nee, de gemeente mag spoedeisende bestuursdwang toepassen en een boete opleggen! In meerdere gemeenten  wordt huishoudelijk afval in vuilniszakken verzameld in een ondergrondse container. In de APV is bepaald dat huishoudelijk afval uitsluitend in plastic vuilniszakken in ondergrondse containers moeten […]

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:
25 augustus 2015
Door
hisse

Voorlopige emissiefactoren ammoniak bij proefstallen en de Nbw-vergunning.

Onzekerheden bij bijzondere en voorlopige emissiefactoren voor proefstallen zijn geen belemmering voor het verlenen van een Nbw-vergunning. De Raad van State heeft op 19 augustus jl. een voor veehouders belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot het vaststellen van emissiefactoren bij proefstallen. Veehouders investeren en vernieuwen hun stallen. In die stallen worden in de regel de […]

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:
17 mei 2015
Door
hisse

omzeilen Wet plattelandswoningen

Gemeenten kunnen de Wet plattelandswoningen niet op hun gemeente van toepassing verklaren. De gemeente Wijchen heeft in 2013 een Beleidsnota Plattelandswoningen vastgesteld. In het kader van het borgen van een goed woon- en leefklimaat heeft de gemeente gekozen om de wettelijke normen met betrekking tot geur en geluid van toepassing te verklaren op alle burgerwoningen in het […]

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:
3 april 2015
Door
hisse