30 januari 2016
hisse
Door
hisse

cursus-wob-en-milieu-informatie

Er wordt veelvuldig informatie opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het blijkt dat de overheid terughoudend is om die informatie volledig te verschaffen. De overheid beroept zich dan op de absolute en relatieve weigeringsgronden in deze wet. Dit leidt vaak tot procedures.
Uit de vele jurisprudentie blijkt dat de overheid veelal een te beperkte uitleg geeft aan het openbaar maken van deze documenten. Is er wel snel sprake van intern beraad, gaat het wel om bedrijfsgegevens, wordt de persoonlijke levenssfeer aangetast? Maar ook: is er sprake van misbruik bij een beroep op de Wob? Is dit alles koudwatervrees?

Sinds het Verdrag van Aarhus neemt de verplichting tot het (actief) verschaffen vanmilieu-informatie daarbij een bijzondere plaats in.
Hoe pakt dit nu in de praktijk uit?

Hierover zijn enkele spraakmakende uitspraken, zoals de kolengestookte energiecentrale Eemshaven of het ‘gifschip’ Probo Koalo. Een aantal relatieve weigeringsgronden gelden niet als het om milieu-informatie gaat. En bedrijfsgegevens kunnen openbaar worden als er milieu-informatie in besloten ligt.
Maar ook zijn er zaken aan de orde gekomen die betrekking hebben op landbouwactiviteiten, zoals meitellingen. Maar zijn dat milieu-gerelateerde activiteiten?

Ik heb hierover een (incompany) cursus samengesteld. Deze cursus is bestemd voor uitvoeringsjuristen, handhavers en vergunningverleners. Zij zijn werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten en provincies.

Meer weten? zie http://www.berghauserpontacademy.nl/cursus-wob-en-milieu-informatie

RUBRIEK: Algemeen
TREFWOORDEN:

Reageer