6 april 2011
hisse
Door
hisse

De Europese Dienstenrichtlijn: gevolgen voor brancheringsregels in bestemmingsplannen?

In opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft De Vries Juristen een onderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden van het opnemen van brancheringsregels voor detailhandel in bestemmingsplannen, bekeken in het licht van de Europese Dienstenrichtlijn. Bestemmingsplannen, maar ook het gemeentelijke detailhandelsbeleid, dienen in overeenstemming te zijn met de Dienstenrichtlijn.
In het onderzoek is bezien in hoeverre bepaalde gemeentelijke instrumenten, te weten het toewijzen van een specifieke bestemming (bijvoorbeeld detailhandel in keukens en badkamers in plaats van algemene detailhandel), het opnemen van assortimentslijsten bij het bestemmingsplan en het verplicht laten uitvoeren van een distributie planologisch onderzoek (dpo), onder de reikwijdte van de richtlijn vallen. Vervolgens is onderzocht of deze instrumenten te rechtvaardigen zijn vanwege een dwingende reden van algemeen belang. Welke ruimtelijk relevante criteria spelen hierbij een rol? En wat is de status van het in de jurisprudentie veelvuldig voorkomende begrip “duurzame ontwrichting”?
Het onderzoek geeft antwoord op de vraag welke eisen een gemeente in haar bestemmingsplannen of detailhandelsbeleid mag stellen aan (de vestiging van) een detailhandelsonderneming. Een boeiend onderwerp, dat volop in beweging is!

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met S. (Susan) Schreurs-te Hofsté s.schreurs@devriesjuristen.nl of J.P. (Jan Pieter) Toussaint j.toussiant@devriesjuristen.nl.

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer