31 januari 2012
hisse
Door
hisse

De gewijzigde Drank- en Horecawet: bent u er al klaar voor?

De gewijzigde Drank- en Horecawet, die naar verwachting, op 1 juli 2012 in werking zal treden, geeft gemeenten nieuwe taken en bevoegdheden. Uit de Monitor Bijzondere Wetten 2011 (december 2011) blijkt dat 92 procent van de gemeenten nog geen plan van aanpak heeft. En dat, terwijl de implementatie van de wet een gedegen voorbereiding vereist!

Bent u er al klaar voor? Lees hier meer over de praktische gevolgen voor gemeenten.

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer