27 juni 2011
hisse
Door
hisse

De Vries Juristen presenteert visie op branchering in relatie tot de Dienstenrichtlijn op seminar Detailhandelsbeleid 2.0

Op woensdag 22 juni vond het seminar Detailhandelsbeleid 2.0 plaats, georganiseerd door de Kamer van Koophandel in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Dit naar aanleiding van de stijgende onzekerheid die bij provincie- en gemeenteambtenaren in de provincie heerste omtrent de vraag wat er met de komst van de Dienstenrichtlijn nog mogelijk is met het detailhandelsbeleid. Oftewel, welke regels mag de overheid wel en welke mag zij niet stellen aan detailhandelaren?

In het eerste deel van het seminar stonden er drie presentaties op het programma die elkaar goed aanvulden. De provincie, in de persoon van Margreet Verwaal, presenteerde haar huidige detailhandelsbeleid. De Vries Juristen juridisch adviseur Jan Pieter Toussaint, zette uiteen wat het huidige juridische kader inhoudt, waarna Dirk Jan Droogh van DTMP het drietal completeerde met een presentatie over wat er binnen het huidige juridische kader praktisch mogelijk is.

Het tweede deel van het seminar bestond uit twee cases die door de aanwezigen naar aanleiding van de presentaties werden bediscussieerd. Aan het einde van deze exercitie werd aan de ongeveer zeventig aanwezige ambtenaren de mogelijkheid geboden om vragen te stellen en werden er enkele conclusies aan de middag verbonden.

Het belangrijkste wat is getracht te bereiken, is om provincie en gemeenten binnen het bestaande juridische kader handvaten te bieden om een detailhandelsbeleid op te stellen, zonder te hoeven vrezen, dat de spelregels voortvloeiend uit de Dienstenrichtlijn worden overtreden.

Indien u geïnteresseerd bent in wat De Vries Juristen voor u kan betekenen op dit terrein, kunt u contact opnemen met mr. J.P. (Jan Pieter) Toussaint, j.toussaint@devriesjuristen.nl of 06-14913587.

Reageer