28 juni 2011
hisse
Door
hisse

De Vries Juristen spreekt op bijeenkomst Bouwend Nederland over bouwlawaai

Op 27 juni is door de commissie Bouwlawaai van Bouwend Nederland een informatieve bijeenkomst gehouden over de Circulaire bouwlawaai 2010. Met deze circulaire wordt een nieuw beoordelingwijze voor bouw- en slooplawaai geïntroduceerd. Bij het toepassen van de nieuwe beoordelingswijze staat het uitgangspunt voorop om bouw- en slooplawaai zoveel mogelijk te voorkomen en beperken.

Tijdens deze bijeenkomst is door mr. (Léon) de Wit van De Vries Juristen ingegaan op de juridische aspecten van de Circulaire bouwlawaai. Daarbij is door hem gewezen op de mogelijkheden van het gebruik van ontheffingen in het kader van de APV en het opstellen van een Nota bouwlawaai door gemeenten. Ook is stil gestaan bij het nieuwe Bouwbesluit, dat naar verwachting op 1 januari 2012, in werking zal treden. In het nieuwe Bouwbesluit zullen de geluidregels uit de circulaire worden opgenomen.

De Vries Juristen heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu meegewerkt aan de totstandkoming van de Circulaire bouwlawaai 2010 en adviseert overheden en bedrijven over de toepassing van de circulaire.

Voor meer informatie neem contact op met mr. (Léon) de Wit (06-14579344) of mr. (Willem-Jan) Langenbach (06-24352138) of mail naar info@devriesjuristen.nl.

Reageer