Bezwaar en beroep

Heeft u als overheid, bedrijf of particulier behoefte aan ondersteuning of vertegenwoordiging in bezwaar of beroep, dan bent u aan het juiste adres. Ik zal voor u nagaan of bij de totstandkoming van een besluit de juiste wet- en regelgeving zijn toegepast en de meest recente jurisprudentie is verwerkt. Als ik tekortkomingen constateer, voeren wij overleg om de mogelijkheden na te gaan wat de mogelijke consequenties zijn voor het besluit dat ter discussie staat. Met goede argumenten kunt u immers gerechtelijke procedures voorkomen. Tevens kunnen wij u bijstaan in het voeren van gerechtelijke procedures.
Voorafgaand zal ik altijd samen met u een inschatting maken of het probleem nog buiten de rechter om kan worden opgelost. Mijn ervaringen als mediator komen hierbij goed te pas.

Lukt het niet het geschil in der minne te schikken, dan adviseren wij bij bezwaar- en beroepsproce¬dures en zijn wij behulpzaam bij het opstellen of beoordelen van bezwaar-, beroep- en verweer¬schriften. Ook vertegenwoordigen wij u bij de Commissie bezwaar- en beroepschriften of de Raad van State.