Filosofie

Hisse de Vries werkt vanuit de filosofie dat overheid en samenleving elkaar wederzijds nodig hebben en elkaar wederzijds beïnvloeden. De overheid staat ten dienste van de samenleving, maar staat de samenleving synoniem aan het algemeen belang? Persoonlijke belangen, algemene belangen; hij gaat voor Uw belang en zet zich daar 100% voor in. Elke opdracht is weer anders: maatwerk is het devies. De grootste uitdaging zit er bij Hisse in om problemen en lastige vraagstukken in overleg op te lossen. De gang naar de rechter schuwt hij niet, maar is er vooral voor vraagstukken die om uitleg van de rechter vragen.
Bij Hisse stopt het werk niet na afloop van een opdracht. Hij onderhoudt de contacten en blijft de opdrachtgever daarmee met raad en daad bijstaan.