Mediaton

Bent u op zoek naar een andere manier van geschilbeslechting? Mediation kan voor u de oplossing bieden. Mediation als vorm van conflictbemiddeling is op allerlei situaties toepasbaar en werkt niet alleen tussen particulieren onderling. Ook in het geval dat een bestuursorgaan ‘partij’ is bij een conflict, kan mediation een oplossing bieden. Door rechtbanken in de Sector bestuursrecht wordt deze vorm van conflictbemiddeling zelfs aangemoedigd, omdat in veel gevallen tijdens mediation oplossingen worden aandragen en (onnodige en kostbare) rechtszaken worden voorkomen.