Secretariaat commissie bezwaarschriften

De laatste jaren wordt er in toenemende mate aandacht besteed aan de juridische kwaliteitszorg. De Algemene wet bestuursrecht stelt hoge eisen aan de kwaliteit van besluiten en de behandeling van bezwaarschriften.

Bent u op zoek naar een second opinion voor een lastig juridisch onderdeel van een bezwaar, dan bent u bij mij aan het juiste adres! Hij heeft jarenlange ervaring met het voeren van procedures en hij zit al vanaf 1982 in gemeentelijke en provinciale commissies bezwaarschriften. Thans ben ik lid van de bezwaarschriftencommissie van de provincie Utrecht.