27 april 2014
hisse
Door
hisse

Elektrische oplaadpaal ontsiert stadsvilla’s

“Elektrische oplaadpaal ontsiert stadsvilla’s” is de kop van een artikel in het AD van zaterdag 26 april 2014 in Stad & Regio en het gaat over de stad Utrecht.

De gemeente Utrecht twijfelt of ze een geplande elektrische oplaadpaal gaat plaatsen bij de beeldbepalende moderne villa’s bij het Wilhelminapark.

Uit het artikel maak ik op dat de elektrische oplaadpaal op het trottoir moet worden geplaatst, in ieder geval op openbare grond. Dat is van belang, want op particuliere grond wordt het een ander verhaal.

Hoewel Utrecht een groen college heeft en voor elektrische auto’s, dus voor elektrische oplaadpalen is, maakt de welstandcommissie bezwaren. Een omgevingsvergunning is niet vereist geeft de gemeentelijke woordvoerder aan. Maar het gaat hier wel om een plaats bij beeldbepalende locaties. En dat zou misstaan volgens de welstandcommissie. De gemeente lijkt nog te twijfelen maar het advies van de welstandcommissie schijnt zwaar te wegen ook al is er geen omgevingsvergunning vereist.

Hier wreekt zich enerzijds dat de gemeente Utrecht kennelijk nog geen beleid heeft vastgesteld voor plaatsing elektrische oplaadpalen op openbare plaatsen, in het bijzonder in woonwijken.

Ik zou zeggen: zo lang een gemeente geen beleid heeft vastgesteld hoe zij hiermee wil omgaan, moet een verzoek worden gehonoreerd. Uit het artikel maak ik op dat de gemeente Utrecht is gevraagd om een oplaadpaal te plaatsen. Kunnen de bewoners het niet beter omdraaien?

Op grond van de APV is er een vergunningplicht voor het plaatsen van straatmeubilair op openbaar terrein. Die kan alleen worden geweigerd op in de verordening genoemde gronden, zoals de openbare orde. Het advies van de welstandscommissie is geen weigeringgrond. Een oplaadpaal wordt daarbij straatmeubilair.

Ook moet er op grond van de APV een tijdelijke vergunning worden gevraagd voor het openbreken van de straat. Die is nodig om een elektriciteitskabel te trekken naar de oplaadpaal.

Zo kunnen particulieren de plaatsing van een elektrische oplaadpaal voor een groot deel in eigen hand houden, zolang een gemeente geen beleid heeft vastgesteld. En als de gemeente dan niet wil meewerken?

Dan moet de vergunning worden geweigerd en moet de rechter een oordeel geven. En het oordeel van welstandscommissie is hierbij geen weigeringgrond.

Geen procedure om trots op te zijn voor een gemeente wiens stokpaardje het is om elektrisch autogebruik te stimuleren.

Het is te hopen dat de gemeente de consequenties aanvaardt voor het feit dat zij nog geen beleid heeft vastgesteld voor het plaatsen van elektrische oplaadpalen op openbare plaatsen en deze paal gaat plaatsen. Vervolgens verdient het aanbeveling dat de gemeente snel een beleid gaat opzetten. Dat kan dan inhouden dat er per wijk verschillen optreden, want als je een eigen oprit of garage hebt, kan de gemeente verbieden om een oplaadpunt in de straat te plaatsen. Ook moet de gemeente regelen hoe je omgaat met de parkeerplaats waar dat oplaadpunt wordt geplaatst. Want je kunt niet zo gemakkelijk een openbare parkeerplaats aan haar functie onttrekken. Dat is ook niet nodig.

Vandaag 30/4 kreeg ik informatie dat het krantenbericht onvolledige informatie heeft verstrekt. De gemeente Utrecht heeft wel een beleid voor het plaatsen van elektrische oplaadpalen. De gemeente plaatst zelf die oplaadpalen, alleen niet voor de woning van verzoeker, maar in de nabijheid van zijn woning. Deze oplaadpaal is geplaatst voor de deur van een buurman verderop die de oplaadpaal niet passend vindt bij zijn karakteristieke woning. Hij kijkt vanuit zijn huis uit op deze oplaadpaal.

Waarom niet plaatsen voor de woning van aanvrager en dan wel vastleggen dat het een openbare parkeerplaats blijft waar een ieder zijn auto mag parkeren? In een niet drukke woonstraat – en dat is hier geval –  zal de parkeerplek vaak voor de bewoner vrij blijven. Voor parkeerplaatsen in een straat moet tegenwoordig ook rekening worden gehouden met auto’s van bewoners.

 

Wil de gemeente ondersteuning hierbij: bel mij.

Wil de particulier ondersteuning hierbij: bel mij.

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer