3 januari 2014
hisse
Door
hisse

Elektrische oplaadpalen hoe regel je dat voor jouw deur?

Elektrische oplaadpalen hoe regel je dat voor jouw deur?

Het aantal elektrische oplaadpalen zal de komende periode fors moeten toenemen. Het rijden met elektrische auto’s neemt fors toe. Maar waar laad je een elektrische auto op?

Onderweg en bij grotere parkeerplaatsen kom je al oplaadpalen tegen, maar hoe laad je de auto op als deze bij je voor de deur staat? Het opladen ’s nachts kent vele voordelen. Je kunt rustig gaan slapen en de volgende dag staat jouw auto weer “volgetankt” klaar.

Goed, heb je een oprit of een garage, dan kun je daar een aansluiting maken.

Maar in vele wijken is dat niet het geval.

Daar staat jouw auto voor de deur op de openbare straat.

Op de openbare straat heeft de gemeente het voor het zeggen.

O grond van de APV – bijvoorbeeld het aanbrengen van straatmeubilair en het opbreken van de straat voor het aanleggen van een elektriciteitskabel – kun je proberen een vergunning te krijgen voor het plaatsen van een elektrische oplaadpaal. Misschien wil de gemeente wel een bepaalde eenheid aanbrengen in de diversiteit aan oplaadpalen. De gemeente kan dat regelen in het hoofdstuk “Aanzien van het milieu”, dat ook deel uitmaakt van de APV.

Maar het is wel een openbare parkeerplaats voor jou huis. Mag die opeens door jou als eigenaar worden geclaimd bij uitsluiting van anderen?

Het komt vaker voor: denk maar eens aan een parkeerplaats voor een huisarts of een parkeerplaats voor gehandicapten, niet een algemene, maar eentje bij zijn woning.

Ook hier is de gemeente weer bevoegd gezag, maar de gemeente is wel gebonden aan het Rijkswegenreglement.

En hoe zit het met het bestemmingsplan? Voor nieuwe woonwijken worden parkeernormen in acht genomen. Als een parkeerplek wordt toegewezen aan een bepaalde woning hoe verhoudt zich dat met de parkeernormen?

En ik hoor de gemeenten al zuchten: weer nieuwe vergunningen erbij en dat terwijl iedereen het heeft over deregulering.

De opgang van elektrische auto’s is onontkoombaar. Veel gemeente hebben er veel baat bij omdat de luchtkwaliteit wordt verbeterd.

Het is verstandig als een gemeente tijdig op deze ontwikkeling inspeelt, anders staat zij snel voor een voldongen feit.

En dat is mogelijk. Als een gemeente binnen haar grondgebied een inventarisatie maakt van mogelijkheden en beperkingen dan kan voor diverse gebieden in een woonkern maatwerkbeleid worden vastgesteld: per gebied kijken wat de mogelijkheden zijn en wat het beste past in het gemeentelijk beleid en dat vaststellen en uitvoeren.

Als de daarop gebaseerde voorschriften worden vastgesteld als algemene regels dan kan met een melding worden volstaan. In nieuwe bestemmingsplannen kunnen gebruiksregels worden opgenomen, waardoor ook een melding niet nodig is.

Gewoon doen!

Mr. Hisse de Vries Bestuursrecht BV kan de elektrische weg voor u voorbereiden.

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:

Reageer