18 februari 2011
hisse
Door
hisse

Problematiek inzake anti-hagelkanonnen barst in alle hevigheid los

Het seizoen voor fruittelers komt er weer aan, hierdoor is ook de discussie rondom de problematiek inzake de anti-hagelkanonnen in alle hevigheid losgebarsten. De problematiek ziet met name op de geluidsproductie die deze apparaten ten gehoor brengen. De Raad van State heeft in het verleden geoordeeld dat het anti-hagelkanon onder de werking van het Activiteitenbesluit valt. Als hiervan sprake is lijkt het echter onmogelijk voor fruittelers om een anti-hagelkanon te plaatsen omdat in de meeste gevallen niet voldaan kan worden aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Echter met de antwoorden van de Staatssecretaris Atsma op de vragen van het kamerlid Koppejan lijkt toch enige nuance aan de orde te zijn. Atsma geeft aan dat het aan de gemeenten is om een goede afweging te maken tussen de verschillende lokale belangen en dat het niet de bedoeling is om het gebruik van rijkswege te regelen. Daarbij gaat hij ervan uit dat gemeenten tot een goede en afgewogen beslissing komen die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Ook naar onze mening is met de uitspraak van de Raad van State niet onomstreden vast komen te staan dat het Activiteitenbesluit van toepassing is en dat gemeenten dus niet zelf het gebruik van een anti-hagelkanon kunnen reguleren. De uitspraken van de Staatssecretaris lijken hierbij aan te sluiten.

Op 17 maart wordt een bijeenkomst voor een aantal Zeeuwse gemeenten georganiseerd waarin bovenstaande problematiek aan de orde komt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. K. van Zwam.

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN: