6 maart 2012
hisse
Door
hisse

Unieke krachtenbundeling met VinX

De VNG heeft onlangs een nieuwe model APV uitgebracht. Een geschikt moment om óók de handhaving van de APV op een vernieuwde wijze aan te gaan pakken: digitaal en mobiel.

Daarom bundelen De Vries Juristen en Kader VinX de krachten om gezamenlijk een nieuwe Handhavingsmodule APV in VinX u aan te bieden.

Wie zijn wij?
Kader VinX is specialist op het gebied van handhaving van de Wabo en digitaal inspecteren. Met behulp van ons programma VinX wordt de uitvoering van inspecties eenvoudiger en makkelijker gemaakt. VinX borgt de kwaliteit van controles en geeft invulling aan een efficiënte handhaving van onder meer de Wabo.

De Vries Juristen is gespecialiseerd in het bestuursrecht en adviseert overheden, bedrijven en particulieren onder meer op het gebied van het algemeen bestuursrecht, milieurecht, omgevingsrecht, en het waterstaatsrecht. De Vries Juristen heeft veel ervaring met het opstellen van modelverordeningen voor de VNG, de uitvoering van de APV en de juridische begeleiding van handhavingstrajecten voor gemeenten.

Waarom benaderen wij u?
Voor gemeenten zal het nieuwe APV model aanleiding geven om de eigen APV te herzien. Een dergelijke wijziging heeft ook gevolgen voor de handhaving. Kader VinX en De Vries Juristen zien de introductie van het nieuwe APV model als hét moment om een handhavingsmodule voor de APV binnen het softwarepakket VinX aan gemeentelijke handhavers beschikbaar te stellen.

Een nieuwe handhavingsmodule is pas efficiënt als de gebruikers daar zelf goed mee uit de voeten kunnen. Wij vragen daarom om uw input. Een aantal vragen is daarbij relevant:

– Is er behoefte bij gemeentelijke handhavers aan een handhavingsmodule op het gebied van de APV?
– Dient deze module alleen op inrichtingsgebonden regels uit de APV te zien of ook op de regels die niet inrichtingsgebonden zijn?
– Zijn er andere aspecten die u graag in een dergelijke handhavingsmodule opgenomen zou willen hebben?

Behoefte aan meer informatie?
Op de website van vinx en devriesjuristen kunt u meer informatie vinden over de samenwerkende bedrijven. Kader VinX kan op locatie een demonstratie geven van de huidige software en meer vertellen over het nieuw te ontwikkelen model. Deze demonstratie is geheel vrijblijvend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Han Kuiper op nummer 06-24133638 (Kader VinX) of met Willem-Jan Langenbach op nummer 06-24133638 (De Vries Juristen).

RUBRIEK: Nieuws

Reageer