25 oktober 2011
hisse
Door
hisse

Juridische advisering over het aangaan van gemeenschappelijke regeling RUD

Door gemeenten, provincies en waterschappen wordt hard gewerkt aan de vormgeving en invoering van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Een dekkend netwerk van 25 tot 30 RUD’s dient 1 januari 2013 operationeel te zijn. Momenteel zijn al enkele RUD’s in bedrijf en gedurende 2012 zal een aantal RUD’s hun werkzaamheden starten.

De nadere invulling van de gemeenschappelijke regeling als samenwerkingsmodel voor een RUD biedt diverse mogelijkheden. Te denken valt aan de mate van toedeling van bevoegdheden aan het algemeen en dagelijks bestuur (delegatie, mandaat) en de aard van de arbeidsrelaties (detachering, aanstelling etc.). Een complexe materie die om specialistische juridische expertise vraagt.  Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met De Vries Juristen, adviesbureau voor bestuursrecht, info@devriesjuristen.nl of 0348 – 712 455.

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer