6 januari 2013
hisse
Door
hisse

Klaar voor de nieuwe zaaksbehandeling?

Binnen de rechterlijke macht is veel in ontwikkeling.

In navolging van mediation, is het afgelopen jaar de nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht in schwung gekomen: geen pleitnota’s meer, maar een variant op de comparities van partijen in het civiel recht en een actieve rol van de rechter om partijen tot een oplossing van hun geschil te bewegen.

Een dergelijke aanpak vergt echter wel voor alle partijen een andere aanpak en die is zeker niet eenvoudig voor de overheden.

Wil de nieuwe zaaksbehandeling een kans op succes krijgen dan is een andere aanpak vanuit de overheid een basisvereiste.

Geen loopgraafgevechten meer, geen kwaliteitstoets meer op het behalen van je recht in een procedure, nee samen met de rechter en de andere partij meedenken aan wat wel mogelijk is. Het bereiken van overeenstemming is mede bepalend voor de kwaliteit.

De rechter hoeft niet langer te worden overtuigd van de juistheid van het beleid en de rechtvaardigheid van de beslissing.

Hoe bereid je als organisatie die ommezwaai voor?

Hisse de Vries geeft in-company cursussen over de nieuwe zaaksbehandeling en hij staat stil bij alle wettelijke aanpassingen van de laatste periode, waaronder de bestuurlijke lus en stapt vervolgens naadloos over op de nieuwe aanpak.

Hij is er van overtuigd dat deze nieuwe aanpak alleen kans van slagen heeft als de overheid daarop actief inspeelt.

De kwaliteit wordt niet langer bepaald door de houdbaarheid van de besluiten in gerechtelijke procedures, nee de kwaliteit wordt bepaald door het vermogen van de overheid mee te denken en te werken aan de wensen van particulieren en bedrijven en die wensen passend te maken aan het beleid.

Oplossingsgericht werken lijkt het tegenovergestelde te worden van juridisch afgetimmerde besluiten. Dat vereist organisatiebreed een andere aanpak.

 

Voor meer informatie over de in-company cursus neem contact op met Hisse de Vries, info@hissedevries.nl of bel hem 06-24352136

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer