12 juni 2012
hisse
Door
hisse

Kwaliteitseisen kinderopvang in wettelijke regeling

Kwaliteitseisen kinderopvang in wettelijke regeling

De kwaliteitseisen voor de
kinderopvang en peuterspeelzalen zijn vanaf 6 juni 2012 wettelijk
geregeld. In de kwaliteitseisen staat bijvoorbeeld hoeveel kinderen er maximaal
in een groep aanwezig mogen zijn. De kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang
stonden beschreven in beleidsregels, niet in een wettelijke regeling. Beleidsregels
bieden onvoldoende juridische basis om boetes zoals sancties op te leggen. Een
norm dient te zijn vervat in een wet in formele zin of  in algemeen
verbindende voorschriften (verordeningen).

Sinds de Raad van State zich
op 21 december 2011 uitsprak over de sancties die de gemeente Enschede aan een
kinderopvangorganisatie had opgelegd, verkeerden veel gemeenten in onzekerheid
over de grondslag om handhavend op te treden tegen kinderopvangorganisaties die
zich onvoldoende aan de kwaliteitsregels houden. Met het omzetten van de
beleidsregels naar in een ministeriële regeling “Regeling kwaliteitseisen
kinderopvang en peuterspeelzalen” en een Algemene maatregel van Bestuur(
AmvB) “Besluit kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen”, is aan
dit formele vereiste voldaan.

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer