22 november 2014
hisse
Door
hisse

Nadeelcompensatie en planschade, welke adviseur?

Nadeelcompensatie en planschade, je komt het tegenwoordig veel vaker tegen. Er gaat geen week voorbij of de Raad van State heeft zich hierover in een beroepszaak moeten buigen.

Nadeelcompensatie en planschade zijn enerzijds broertje en zusje, anderzijds zijn er wel degelijk verschillen.

De overeenkomst is dat er bij (rechtmatig) overheidshandelen, particulieren of bedrijven onevenredig ten opzichte van vergelijkbare situaties worden benadeeld.

Die komen dan in aanmerking voor een vergoeding.

De praktijk laat zien dat in nagenoeg alle gevallen de overheden – van rijk tot gemeenten – er alles aan doen om de schade te bagatelliseren en besluiten – veelal na een deskundigenadvies – dat er geen aanleiding is voor schadevergoeding.

Dit leidt tot de vele procedures en vaak wordt eerst in hoogste instantie – dus bij de Raad van State – beslist dat er wel sprake is van onevenredig nadeel die ook nog eens het maatschappelijk risico overschrijdt, of dat de toegekende schadevergoeding aan de veel te lage kant is.

Op dit terrein van nadeelcompensatie en planschade werken Christa Lagerweij van Rechtklus.nl en Hisse de Vries van mr. Hisse de Vries Bestuursrecht al geruime samen.

Wij verdiepen ons eerst in een zaak voordat de teller gaat draaien, want wij willen eerst nagaan of een claim in onze ogen kans van slagen kan hebben. Wij hebben regelmatig samen overleg over casussen waarvan wij de belangen mogen behartigen.

Het valt ons in deze sector op hoe vaak bedrijven en particulieren een beroep doen op advocaten om schadevergoeding te krijgen.

Uiteraard gunnen wij iedereen een goede boterham, wat wij niet begrijpen is dat met name in deze sector bedrijven en particulieren geen vergelijking maken in aanbieding van specialisten op dit terrein. Onze uurtarieven zijn beslist aanzienlijk lager dan de uurtarieven van advocaten. Daarbij zijn wij wekelijks met dit onderwerp bezig en publiceren wij met regelmaat over ontwikkelingen op dit terrein.

Onze specialiteit geeft een ander inzicht in de relatie tussen prijs en kwaliteit!

RUBRIEK: Algemeen
TREFWOORDEN:

Reageer