15 mei 2012
hisse
Door
hisse

Omgevingswet in Toets

Op 9 maart jongstleden stuurde minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) een uitgebreide brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Onderwerp was de in het regeerakkoord aangekondigde stelselwijziging van het omgevingsrecht. De Kabinetsnotitie, zoals de brief ook wel wordt genoemd, gaat in op de bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. De wijzigingen moeten volgens de huidige planning in 2014 leiden tot de inwerkingtreding van de zogenoemde Omgevingswet. Wat zijn de hoofdlijnen, het doel en de ontwerpprincipes van de nieuwe Omgevingswet? Welke rechtsfiguren worden voorzien? En wat kan of gaat er veranderen voor de milieueffectrapportage? Vooruitlopend op publicatie in het blad Toets is in april een artikel van Willie Fikken (Adviesbureau Willie Fikken) en Willem-Jan Langenbach (De Vries Juristen) op Toets-online verschenen. In het artikel wordt uitgebreid ingegaan op de komende Omgevingswet. Klik hier voor dit artikel.

Voor meer informatie: Willie Fikken (06-52629288, w.fikken@williefikken.nl) of Willem-Jan Langenbach (06-24352138, w.langenbach@devriesjuristen.nl).

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer