17 mei 2015
hisse
Door
hisse

omzeilen Wet plattelandswoningen

Gemeenten kunnen de Wet plattelandswoningen niet op hun gemeente van toepassing verklaren.

De gemeente Wijchen heeft in 2013 een Beleidsnota Plattelandswoningen vastgesteld. In het kader van het borgen van een goed woon- en leefklimaat heeft de gemeente gekozen om de wettelijke normen met betrekking tot geur en geluid van toepassing te verklaren op alle burgerwoningen in het buitengebied.

De raad van State heeft op 6 mei 2013 (201406460/1) bepaald dat deze beleidsnota ook van toepassing is bestaande burgerwoningen die  voormalige bedrijfswoningen zijn geweest en in de directe nabijheid van een agrarisch bedrijf zijn gesitueerd, nu deze bestaande woningen niet in de beleidsnota zijn uitgezonderd.

De consequentie is dat in deze gemeente  een goed woon- en leefklimaat boven de belangen gaat van de agrarische bedrijven. Zij moeten met hun bedrijfsvoering en eventuele wensen voor uitbreiding voortaan rekening houden met de aanwezigheid van een burgerwoning die voorheen als bedrijfswoning bij hun bedrijf behoorde. Meer informatie over deze uitspraak is te vinden in de juli aflevering van Jurisprudentie Milieurecht waar ik deze uitspraak van een annotatie heb voorzien.

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:

Reageer