Personalia

Hisse de Vries is adviseur bestuursrecht puur sang. Met bijna 40 jaar ervaring als jurist en beleidsadviseur in de publieke sector, eerst door werkzaam te zijn bij 6 verschillende overheden en daarna als zelfstandig adviseur kent hij de kneepjes van het vak. Doordat hij een brede en specialistischeĀ ervaring heeft op cruciale beleidsterreinen, weet hij de verbinding te maken tussen de beleidsterreinen. Een bedrijf heeft niet alleen te maken met alleen maar lucht, geluid of geur, natuur, ook ruimtelijke en overige aspecten zijn van belang. Hisse de Vries benaderd een probleem vanuit de volledige scope van een bedrijf en werkt niet in hokjes. Aangezien hij in 2004 mediator is geworden brengt hij die vaardigheden in praktijk door vooral het overleg te zoeken met de opdrachtgever en de overheid om een oplossing te creĆ«ren waar alle partijen zich in kunnen vinden. Hij brengt mensen in beweging.

Hisse de Vries hanteert daarbij het principe van ANNA: Alles Nagaan, Niets Aannemen.