31 januari 2012
hisse
Door
hisse

Proost: op een nieuwe Drank- en horecawet!

Na een lange voorbereidingstijd lijkt het er dan toch eindelijk van te gaan komen: een gewijzigde Drank- en horecawet. Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer en volgens de laatste berichten is het streven het wetsvoorstel op 1 juli 2012 in werking te laten treden. Daar moet op gedronken worden! Of toch nog maar even niet?

Hoewel de nieuwe wet lang op zich heeft laten wachten en veel gemeenten er reikhalzend naar uitkijken, blijkt uit recentelijke berichtgeving ook dat 92 procent van de gemeenten nog geen plan van aanpak heeft voor de implementatie van de gewijzigde wet (www.gemeente.nu). En dat terwijl er ingrijpende veranderingen op touw staan voor gemeenten.

Zo gaat het toezicht op de Drank- en horecawet over van het Rijk (de Voedsel- en Warenautoriteit) naar gemeenten en wordt de burgemeester belast met de uitvoering van de wet in plaats van het college. Daarnaast krijgen gemeenten meer wetgevende bevoegdheden. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om een toegangsleeftijd te koppelen aan sluitingstijden, of om de toepassing van prijsacties in een verordening te regelen.

Ook zijn gemeenten verplicht om binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet een verordening op te stellen ten behoeve van oneerlijke mededinging van paracommerciële instellingen. In dit verband valt te denken aan regels met betrekking tot het tegengaan van overmatig alcoholgebruik en de tijdstippen waarop paracommerciële instellingen alcohol mogen verstrekken.

Om de voorgestelde wijzigingen in goede banen te leiden, wordt er dan ook het nodige verwacht van gemeenten: met alleen stilzitten komt u er niet!

Een greep uit de “to-do lijst”:
– Bepaal uw visie en ambitie: invulling geven aan de nieuwe verordende bevoegdheden is alleen mogelijk, nadat eerst het voorgestane gemeentelijke beleid is bepaald.
– Stel (een) nieuwe verordening(en) op en wijzig bestaande, indien nodig.
– Breng het bestaande beleid en de huidige werkprocessen in kaart en beoordeel deze: welk beleid en welke beleidsregels en werkprocessen zijn er op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving? Zijn deze nog bruikbaar of behoeven ze aanpassing? 
– Toezicht en handhaving valt of staat met een kloppend vergunningenbestand: zorg er daarom voor dat dit geactualiseerd is. Voorts is het vanzelfsprekend van belang dat er voldoende kennis en kunde beschikbaar is om de taak van toezicht en handhaving daadwerkelijk uit te kunnen oefenen.

Kortom, voordat de champagne kan worden ontkurkt om te proosten op een geslaagde implementatie van de nieuwe Drank- en horecawet, moeten gemeenten eerst nog hard aan de slag.

RUBRIEK: Bestuursrecht

Reageer