20 april 2012
hisse
Door
hisse

Studiedag Nieuw detailhandelsbeleid voor gemeenten

De markt voor winkelpanden staat onder druk en de leegstand neemt toe. Het is heel belangrijk dat gemeenten een duidelijke visie ontwikkelen op deze trends. Bij ontwikkelingsprojecten in steden wordt meestal nog uitgegaan van grote hoeveelheden winkeloppervlak, terwijl de markt hier niet om vraagt. Ook door het streven naar functiemenging in wijken, ontstaat er een overaanbod van winkelruimte. Daarnaast is er de Europese Dienstenrichtlijn, die nog eens benadrukt dat economische ordening iets anders is dan ruimtelijke ordening.

Op 20 juni en 6 december 2012 organiseert Kluwer Opleidingen met medewerking van Bureau Stedelijke Planning een studiedag met de titel “Nieuw detailhandelsbeleid voor gemeenten”. Onze juridisch adviseur Susan Schreurs is één van de sprekers. Tijdens deze studiedag hoort u hoe u in uw gemeente vorm kunt geven aan een nieuw detailhandelsbeleid, dat inspeelt op deze ontwikkelingen en dat klaar is voor de toekomst. Het aantal deelnemers is beperkt, zodat er veel ruimte is voor interactie en het uitwisselen van praktijkervaringen.

U kunt zich hier opgeven voor de studiedag.

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer