15 juni 2012
hisse
Door
hisse

Studiemiddag over Bouwlawaai 27 september 2012

Per 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden.
Een belangrijk nieuw onderdeel betreft de normstelling voor geluid als gevolg
van bouw- en sloopwerkzaamheden. Deze normen zijn algemeen geldend. Bouwlawaai
is hiermee verankerd in de wetgeving. De betreffende geluideis(en) zijn
afgeleid uit de Circulaire Bouwlawaai 2010, die de circulaire uit 1991 verving.
De Circulaire Bouwlawaai 2010 zal voor bepaalde situaties nog toegepast kunnen
worden. Het beoordelingskader voor bouwlawaai is de laatste jaren dus flink
gewijzigd. Wat betekent dit voor het gemeentelijke beleid op het gebied van
bouwlawaai en voor de mogelijkheden in de praktijk. Peutz en De Vries Juristen
organiseren op 27 september a.s. een praktische studiemiddag worden de
belangrijkste gevolgen van artikel 8.4 van het Bouwbesluit 2012 en de
Circulaire Bouwlawaai 2010 behandeld. De volgende onderwerpen komen tijdens de
studiemiddag aan de orde:

1.
Juridische aspecten

– Juridisch kader bouwlawaai

– Waarom een nieuwe beoordelingskader

– Het nieuwe beoordelingskader voor geluid (grenswaarde en blootstellingsdagen)

– Hoe om te gaan met werkzaamheden in de avond/nacht en het weekend?

– Ontheffingsmogelijkheden en voorwaarden

– Bouwbesluit 2012 – Circulaire bouwlawaai 2010

2.
Gevolgen Circulaire bouwlawaai 2010 en het Bouwbesluit voor de
gemeentelijke praktijk

– Aanpassen gemeentelijke verordening

– Beleidsnota bouwlawaai: voorbeelden uit de praktijk

– Toezicht en handhaving

3.
Akoestisch-technische consequenties/praktijkvoorbeelden

– Akoestische aspecten

– Wat zijn de verschillen uit akoestisch oogpunt met het eerdere
beoordelingskader voor Bouwlawaai?

– Kengetallen voor geluidproductie

– Funderingstechnieken (heien, intrillen e.d.)

– Gevolgen voor algemene bouwwerkzaamheden

– Case bouwput

– Rekenvoorbeelden voor funderingswerkzaamheden en ruwbouwwerkzaamheden

– Inpasbaarheid van activiteiten binnen het oude en de nieuwe beoordelingskader

– (On)mogelijkheden in de routing van het bouwproces

– Te treffen akoestische maatregelen en de gevolgen voor het bouwproces.

De studiemiddag is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en
bouwbedrijven en eenieder die met bouwlawaai te maken heeft. Voor meer
informatie en aanmelding ga naar www.peutz.nl
of neem contact op mr. W.J. Langenbach 06-24352138.

 

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer