14 november 2020
Door
hisse

Is een persbericht altijd Wob gevoelig?

Persberichten als actieve informatieverstrekking: is een persbericht altijd Wob gevoelig? Inleiding Een veel gehoorde klacht is dat de overheid transparanter moet werken. Dat heeft dan twee effecten: de overheid is een bestuurlijk orgaan dat publiekelijk verantwoording verschuldigd is over de uitoefening van haar taken en de samenleving weet waar zij aan toe is, welke handelwijze […]

RUBRIEK: Geen categorie