3 juli 2012
hisse
Door
hisse

Uitspraak rechtbank in aanpak van permanente bewoning van recreatiewoningen

Eerste uitspraak rechtbank in aanpak van permanente bewoning van recreatiewoningen
door De Vries Juristen.

De Vries Juristen pakt in opdracht van een gemeente het strijdig gebruik van  recreatiewoningen aan. Dit heeft geleid tot een eerste beroep bij de
rechtbank. De eerste categorie aangeschrevenen betrof de zogenoemde “GBA-groep”. Dit zijn de eigenaren en gebruikers van woningen, waarbij de bewoners
in het GBA staan ingeschreven. Op grond van vaste jurisprudentie wordt een inschrijving in het GBA aangemerkt als een sterk vermoeden van het houden van
het hoofdverblijf in deze woning. Eén van de aangeschrevenen tekende bezwaar en vervolgens beroep aan tegen de aanschrijving tot bestuursdwang. De rechtbank
oordeelde onder meer dat, door de inschrijving in het GBA vast staat dat de betreffende bewoner zijn hoofdverblijf in de recreatiewoning had, hetgeen niet kan worden beschouwd als recreatief gebruik.

De omstandigheid dat deze bewoner jaarlijks in de zomermaanden niet in de woning  verbleef omdat de woning door de eigenaar tijdens deze maanden voor recreatief gebruik werd verhuurd, deed hier niet aan af.

Het hebben van een hoofdverblijf is in strijd met de gebruiksbepaling van het bestemmingsplan.

Tevens oordeelde de rechtbank dat  verweerder niet in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel of met het verbod van willekeur, door het in eerste instantie aanschrijven van “GBA groep”.

Tenslotte werd een beroep op artikel 4:84 Awb ongegrond verklaard. Ingevolge dit artikel moet een bestuursorgaan overeenkomstig de beleidsregel handelen, tenzij dat voor één
of meer belanghebbende gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.
Aangevoerd werd dat de eigenaar deze woning verhuurde aan inwoners van de gemeente die in een noodsituatie verkeerden. Verweerder hoefde dit niet als een
bijzondere omstandigheid als bedoeld in dit artikel te aanvaarden.

Alle beroepgronden zijn dan ook ongegrond verklaard. De gemeente – en dus De Vries Juristen – kan doorgaan met haar handhavingsbeleid.

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer