26 april 2012
hisse
Door
hisse

Uitvoeringsregelingen Swung-1 gepubliceerd

Onlangs zijn belangrijke uitvoeringsbesluiten ten behoeve van de invoering van Swung-1 (nieuwe geluidregelgeving) in het Staatsblad gepubliceerd. Het Besluit geluid milieubeheer, dat is de Amvb in het kader van het wetsvoorstel Swung-1, is op 20 april jl. in het Staatsblad gepubliceerd. Dit besluit regelt veel zaken onder de nieuwe wet Swung, waaronder nadere regels voor geluidplannen en actieplannen alsmede saneringsplannen, de geluidsgevoelige bestemmingen en het zogenaamde doelmatigheidscriterium. Tevens is in datzelfde Staatsblad de Invoeringsregeling geluidproductieplafonds gepubliceerd. Hiermee vindt een wijziging van het onder de Wet geluidhinder functionerende Besluit geluidhinder waarmee bijvoorbeeld geluidgevoelige bestemmingen op een lijn komen met onder meer de woonbootligplaatsen en kinderdagverblijven. Beide documenten zijn ook in de bibliotheek te vinden op swungspecialisten.nl. Voor meer informatie over Swung kan u contact opnemen met Willem-Jan Langenbach (w.langenbach@devriesjuristen.nl).

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer