16 maart 2011
hisse
Door
hisse

Voucherregeling verzelfstandiging warenmarkt voor gemeenten!

De Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH) en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) hebben tijdens het jaarcongres van de CVAH op 15 maart jl. aangekondigd dat zij gemeenten financieel willen ondersteunen bij het verzelfstandigen van de warenmarkt. Een mooi initiatief dat goed werd ontvangen door de aanwezigen. Deze voucherregeling werkt als volgt.
De gemeente wil zich laten adviseren over de aanpassing van het marktbeleid. Hiertoe dient een extern adviesbureau een offerte in. De opdrachtbevestiging wordt gestuurd naar de CVAH en het HBD. Na fiat van deze organisaties ontvangt de gemeente 50% van de advieskosten terug van het HBD en de CVAH, tot een maximum van € 8.000,-.
De Vries Juristen beschikt over ruime expertise om gemeenten te adviseren bij een wijziging ten aanzien van het marktbeleid. Onze juristen hebben samen met de VNG de nieuwe marktverordeningen opgesteld en zij adviseren (pilot)gemeenten (o.a. Amsterdam, Siermarkt) bij het vormgeven van nieuw marktbeleid en de juridische aspecten hiervan. Wij willen graag met u in gesprek over uw nieuwe warenmarkt en de voucherregeling.

U kunt contact opnemen met mr. Ineke Bartels, 06 24 35 21 91 / i.bartels@devriesjuristen.nl

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN: