26 november 2015
hisse
Door
hisse

Wat te doen met een vuilniszak als verzamelcontainer defect is?

Wat te doen met een vuilniszak als verzamelcontainer defect is?

Je zet hem ernaast! Toegestaan? Nee, de gemeente mag spoedeisende bestuursdwang toepassen en een boete opleggen!

In meerdere gemeenten  wordt huishoudelijk afval in vuilniszakken verzameld in een ondergrondse container. In de APV is bepaald dat huishoudelijk afval uitsluitend in plastic vuilniszakken in ondergrondse containers moeten worden aangeboden.

Dat gebeurt in de regel met een pasje. Op grond van die pasjes kan bijvoorbeeld worden nagegaan hoeveel vuilniszakken per huishouden worden aangeboden. Tegen misbruik zou kunnen worden opgetreden.

In een bepaalde gemeente is geregeld dat indien een ondergrondse container defect is, het huisvuil in een andere aangewezen container moet worden afgegeven.

Nu gebeurt het dat een container defect is. Twee personen wilden zich van hun afvalzakken ontdoen.

Een persoon legt zijn huisvuilzak buiten tegen de ondergrondse container aan, waar volgens het verhaal al meerdere huisvuilzakken liggen. De andere persoon loopt naar een andere ondergrondse container, maar hij loopt naar de verkeerde en zijn pasje is niet geschikt voor deze container. Vervolgens plaatst ook hij zijn vuilniszak tegen de buitenkant van de container.

Wat doet de gemeente?

De gemeente past spoedeisende bestuursdwang toe en neemt de vuilniszakken mee en onderzoekt de inhoud. In de zakken treft de gemeente enveloppen aan met veelal dezelfde naam en adres. De gemeente merkt deze personen als eigenaar van de huisvuilzakken aan, schrijft hen aan en vermeldt dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang € 60,00 bedraagt en brengt deze kosten in rekening.

Deze persoonsaanname pakt kennelijk goed uit want deze personen gaan tegen de bestuursdwang in beroep en hebben in beroep niet bestreden dat de huisvuilzakken van hen afkomstig is. Daar kan dan van worden uitgegaan.

Het verweer van de appellanten is dat de container een storing had, waardoor zij de huisvuilzakken niet op de gebruikelijke wijze konden aanbieden. Een appellant is nog naar een andere container gelopen en hij was er zich niet van bewust dat dit deze container niet de containers was die als vervangende container was aangewezen waarnaar in geval van storing moest worden uitgeweken. De huisvuilzak kon ook onmogelijk in huis blijven aldus beide appellanten.

De rechtbank maakt korte metten met het beroep. De rechtbank concludeert eenvoudig dat het aanbieden van de huisvuilzak ter inzameling niet is toegestaan door deze naast een container te plaatsen. Dat er zich een storing voordeed vindt de rechter niet relevant, evenmin  het feit dat appellanten te goeder trouw zouden hebben gehandeld. Het had op de weg van appellant gelegen om de huisvuilzak aan te bieden bij de container waarnaar toe kan worden uitgeweken dan wel een storingsmelding te doen en af te wachten tot de storing was verholpen. De gemeente kan dan ook op goede gronden de kosten op deze personen verhalen, aldus de rechtbank.

RvSt 11 november 2015 ECLI:NL:RVS:2015:3449

RUBRIEK: Bestuursrecht
TREFWOORDEN:

Reageer