5 februari 2016
hisse
Door
hisse

Weigering ontheffing ligplaats vernietigd. Gemeente hou je aan de spelregels

Koper van een woonboot vraagt op grond van de APV ontheffing aan voor de bestaande ligplaats van deze woonboot. Deze ontheffing wordt geweigerd.

Als weigeringsgrond  geeft de gemeente aan dat de verkoper geen ontheffing heeft om ligplaats met de woonboot op deze locatie in te nemen. De verkoper had de woonboot gekocht van zijn vader die wel een ontheffing had. De ontheffing is persoonsgebonden. Tegen de vader was een handhavingsactie in gang gezet omdat er hennep-gerelateerde activiteiten in het woonschip hebben plaatsgevonden, maar na de verkoop van de woonboot aan de zoon waren deze activiteiten gestaakt.

De Afdeling stelt vast dat deze weigeringsgrond niet in de APV als weigeringsgrond is opgenomen. Voorts constateert de Afdeling dat de gemeente geen uitsterfbeleid voert ten aanzien van woonschepen of dat er anderszins beleid is waarin deze weigeringsgrond is opgenomen

Er is dan ook geen grondslag voor deze weigeringsgrond en het besluit wordt vernietigd[1].

Dit noemt men dus in vakjargon détournement de pouvoir. Maar goed dat de gang naar de rechter is gevonden.

Februari 2016.

[1] RvSt 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:236

RUBRIEK: Nieuws
TREFWOORDEN:

Reageer