7 maart 2012
hisse
Door
hisse

Wijziging Wmo in juridisch perspectief

Op 12 en 16 april as. organiseert Movisie informatiebijeenkomsten over de drie grote decentralisaties naar gemeenten: overheveling AWBZ naar de Wmo, jeugdzorg en WWNV. Op deze regionale 3D-doe-dagen verzorgen wij de Workshop “Wijziging Wmo in juridisch perspectief”. Wat betekent de decentralisatie vanuit een juridische invalshoek? Welke belangrijkste juridische keuzes kan de gemeente kan maken bij de implementatie van de gewijzigde Wmo? Wat betekent de toepassing van het overgangsrecht? Op welke wijze moeten de gemeentelijke juridische instrumenten, verordeningen, beleidsregels e.d. worden aangepast om een goede uitvoering van de nieuwe Wmo taken mogelijk te maken? Kan een gemeente zelf indiceren of is het mogelijk de indicering te mandateren aan derden? Wat zijn de juridische consequenties van collectief of individueel aanbod? Kan de gemeente de begeleiding straks samen organiseren met andere gemeenten? De dagen zijn bedoeld voor gemeenten, cliënten, cliëntenorganisaties en Wmo-raden.

Lees meer over de 3D-doe-dagen op de website van movisie.

RUBRIEK: Nieuws

Reageer